Temporarily, we recommend to use latest versions of the following browsers to trade on our trading platform: Chrome, Firefox

You are currently in TESTNET version of Hodl Hodl

فروش میان 10 و 10000 USD به ارزش BTC در 11130.73 USD

موقعیت: Venezuela | معامله‌کننده: Robert2cs

Robert2cs

اعتبارسنجی وجود ندارد

Aragua, Venezuela

میانگین زمان پرداخت:

در دسترس نیست

میانگین زمان دریافت:

در دسترس نیست

آخرین معامله:

هنوز معاملاتی وجود ندارد

معاملات:

0

معاملات حجم بالا:

0

اختلاف برطرف شد:

0

اختلافات برنده شده:

0

اختلافات از دست رفته:

0

آغاز اختلاف:

0

مورد اختلاف دریافت شد:

0

اختلافات حل نشده‌اند:

0

اعتبارسنجی:

اعتبارسنجی وجود ندارد

blocked by:

0

قیمت:

11130.73 USD

Contract limit:

10 - 10000 USD

تراز سفارش:

1000000000.0   USD

روش پرداخت:

Banesco In person PayPal

پنجره پرداخت:

90 حداقل.

تایید (BTC) مورد نیاز می‌باشد.:

1

Offer information

Compro tus BTC al mejor precio

Telegram: @Robert2cs https://t.me/robert2cs

قبل از اینکه بتوانید این سفارش را قبول کنید و معامله را آغاز کنید. ثبت‌ نام یا ورود لازم است که