Temporarily, we recommend to use latest versions of the following browsers to trade on our trading platform: Chrome, Firefox

You are currently in TESTNET version of Hodl Hodl

فروش میان 10 و 5000 USD به ارزش BTC در 19211.37 USD

موقعیت: Saint Helena | معامله‌کننده: jkumarsvoc

jkumarsvoc
100%

جهانی

میانگین زمان پرداخت:

در دسترس نیست

میانگین زمان دریافت:

4 حداقل

آخرین معامله:

632 روزهای قبل

معاملات:

1

معاملات حجم بالا:

0

اختلاف برطرف شد:

0

اختلافات برنده شده:

0

اختلافات از دست رفته:

0

آغاز اختلاف:

0

مورد اختلاف دریافت شد:

0

اختلافات حل نشده‌اند:

0

اعتبارسنجی:

100%

blocked by:

0

قیمت:

19211.37 USD

Contract limit:

10 - 5000 USD

روش پرداخت:

Alipay

پنجره پرداخت:

360 حداقل.

تایید (BTC) مورد نیاز می‌باشد.:

3

Offer information

Hey there, I'm using Hodl Hodl!

قبل از اینکه بتوانید این سفارش را قبول کنید و معامله را آغاز کنید. ثبت‌ نام یا ورود لازم است که