Temporarily, we recommend to use latest versions of the following browsers to trade on our trading platform: Chrome, Firefox

You are currently in TESTNET version of Hodl Hodl

خرید میان 10 و 23617.14 USD به ارزش BTC در 11808.57 USD

موقعیت: هر کجا | معامله‌کننده: 123btest

123btest

اعتبارسنجی وجود ندارد

جهانی

میانگین زمان پرداخت:

0 حداقل

میانگین زمان دریافت:

0 حداقل

آخرین معامله:

256 روزهای قبل

معاملات:

8

معاملات حجم بالا:

0

اختلاف برطرف شد:

7

اختلافات برنده شده:

3

اختلافات از دست رفته:

1

آغاز اختلاف:

0

مورد اختلاف دریافت شد:

7

اختلافات حل نشده‌اند:

0

اعتبارسنجی:

اعتبارسنجی وجود ندارد

blocked by:

0

قیمت:

11808.57 USD

Contract limit:

10 - 23617.14 USD

روش پرداخت:

Alipay

پنجره پرداخت:

90 حداقل.

تایید (BTC) مورد نیاز می‌باشد.:

1

Offer information

Hey there, I'm using Hodl Hodl!

قبل از اینکه بتوانید این سفارش را قبول کنید و معامله را آغاز کنید. ثبت‌ نام یا ورود لازم است که