Temporarily, we recommend to use latest versions of the following browsers to trade on our trading platform: Chrome, Firefox

You are currently in TESTNET version of Hodl Hodl

خرید میان 3900 و 4005 USD به ارزش BTC در 9344.77 USD

موقعیت: Russia | معامله‌کننده: SaraJakson5444

SaraJakson5444

اعتبارسنجی وجود ندارد

Russia

میانگین زمان پرداخت:

در دسترس نیست

میانگین زمان دریافت:

در دسترس نیست

آخرین معامله:

هنوز معاملاتی وجود ندارد

معاملات:

0

معاملات حجم بالا:

0

اختلاف برطرف شد:

0

اختلافات برنده شده:

0

اختلافات از دست رفته:

0

آغاز اختلاف:

0

مورد اختلاف دریافت شد:

0

اختلافات حل نشده‌اند:

0

اعتبارسنجی:

اعتبارسنجی وجود ندارد

blocked by:

0

قیمت:

9344.77 USD

Contract limit:

3900 - 4005 USD

تراز سفارش:

4005.0   USD

روش پرداخت:

Credit card

پنجره پرداخت:

90 حداقل.

تایید (BTC) مورد نیاز می‌باشد.:

3

Offer information

Hey there, I'm using Hodl Hodl!

قبل از اینکه بتوانید این سفارش را قبول کنید و معامله را آغاز کنید. ثبت‌ نام یا ورود لازم است که